Belaboring Multi-Millionaire - I Cover The Waterfront

nu är det nog här

Nä men nu har jag tröttnat på restaurang i Stockholm! Vad i hela friden ska maan skriva om restaurang Stockholm hela tiden? Jag har ju lite fantasi och ordbajsa kan jag också en del - men allvarligt; hur ofta ska man kläcka ur sig någonting om samma ämne? Om det hade varit lite strött, här en post om det och där en post om det - det hade varit mycket bättre. Men istället kommer alla dessa poster efter varann vilket gör det mycket mycket svårt att komma på nya idéer hela tiden. och desstom är det ganska så demotiverande att behöva skriva om samma salk